Wie zijn wij? Wat doen wij?

Doopsgezinden zijn vijf eeuwen geleden ontstaan ten tijde van de Reformatie, als een radicale beweging.
Ook nu nog vormen wij een onafhankelijke, ondogmatische Christelijke geloofsgemeenschap waar mensen met hun vragen en ervaringen over geloof en leven samenkomen. Iedereen is welkom.

Wij laten ons inspireren en bemoedigen door de verhalen uit de Bijbel, waarin mensen hun ervaringen met God verwoorden. Wat betekent dit in onze tijd en voor ons eigen leven? We doen ons best naar elkaar te luisteren. Respect voor elkaars opvattingen, achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid vinden wij heel belangrijk. 

Wij kennen geen kinderdoop en laten ons pas dopen als we daartoe zelf bereid zijn. Er is geen vaste geloofsbelijdenis, we geven iedereen de ruimte om daar woorden voor te vinden. Het gebruik van geweld wijzen wij af.

Ontmoeting staat bij al onze activiteiten centraal. Doopsgezinden houden van een kritisch geluid met hoor en wederhoor zonder elkaar te veroordelen. Verder kijken dan je eigen wereld en leren van de ander. Steeds op zoek naar de link met Christelijk geloven in deze tijd.

Kerkdiensten en Activiteiten
Bijna iedere zondag is er een kerkdienst, waarin de predikant of een van de leden voorgaat. De meeste diensten zijn ook digitaal te volgen als luisterdienst of videodienst. Zie <Homepage>. 

Van andere actviteiten die door de gemeente worden georganiseerd klikt u op de volgende links: <gespreksgroepen en -kringen>, <films, lezingen e.a.>.
In het Gemeenteblad <Op Weg> worden interessante thema’s besproken.

Datum en tijd van kerkdiensten en activiteiten vindt u op de <Homepage>.

Regelmatig organiseren wij samen activiteiten met de Lutherse en Remonstrantse gemeenten in Alkmaar. Ook met andere kerken en religieuze richtingen in Alkmaar hebben wij contact. Als lid van de Alkmaarse Raad van Kerken zijn wij nauw betrokken wij de oecumene in Alkmaar.

Een aantal maal per jaar komen wij, met andere doopsgezinde gemeenten uit de kop van Noord-Holland, samen in het Broederschapshuis Dopersduin in Schoorl. Op landelijk niveau zijn wij lid van de Algemene Doopsgezinde Societeit (ADS). Zie verder onder <Links>

Interesse of meedoen?
Wilt u persoonlijk kennismaken? Aarzel niet om contact op te nemen met de predikant. Zie <Info & Contact>. Onze gemeente biedt de gelegenheid om Vriend van de gemeente te worden. Hiermee toont u uw betrokkenheid.