Gebrandschilderde glas-in-lood ramen

Een kerkzaal vol gebrandschilderde ramen, dat is bijzonder voor een doopsgezinde kerk. Meestal  treffen we er sober wit glas aan. De ramen in deze kerk zijn de oudste protestantse gebrandschilderde glas-in-lood ramen in Alkmaar. 
Zeven van de acht ramen die in de kerkzaal zichtbaar zijn stammen met zekerheid uit 1908. Zij werden aangebracht bij de viering van het eerste eeuwfeest van de fusie in 1808 tussen de gemeente der Friese doopsgezinden en de gemeente der Waterlandse en Vlaamse doopsgezinden in Alkmaar. De ramen zijn ontworpen en uitgevoerd door de firma E. Löhrer in Utrecht. Het idee om de ramen van gekleurd glas te voorzien kwam van ds. Pieter Jacob Glasz (1869-1936), die van 1898 tot 1910 predikant was in Alkmaar. Voor een uitgebreide beschrijving van de ramen zie <glas-in-lood-ramen-DGA>