Geschiedenis dgalkmaar

In Alkmaar waren rond 1531 al mensen met doperse sympathieën. Het was een radicale beweging die ten tijde van de Reformatie, vijf eeuwen geleden, is ontstaan en die stond voor de volwassendoop in plaats van de kinderdoop en die het gebruik van geweld afwees. Lange tijd zijn de aanhangers ervan als ketters vervolgd.  Een bekende wederdoper uit die eerste tijd is Menno Simons. Hij kreeg veel volgelingen in Noord-Nederland en Noord-Duitsland.

De de Doopsgezinde Gemeente in Alkmaar is mede vorm gegeven door Hans de Ries (1553 – 1638). Deze geliefde stadsburger van Alkmaar wordt geboren in Antwerpen. Hij komt daar als rooms-katholiek in contact met de Vlaamse dopers, die streng in de leer zijn. Horende van de Waterlandse dopers, die rekkelijker in de leer zijn, begeeft hij zich naar De Rijp, waar hij door Simon Michiels wordt gedoopt en tot leraar aangesteld. Hij reist jarenlang door het land en vestigt zich uiteindelijk in 1598 in Alkmaar, als leraar. De uitspraak van hem dat “alle mensen, in wie de gezindheid van Christus leeft, leden van de Gemeente zijn” laat een sfeer van verdraagzaamheid zien. In die tijd is er namelijk sprake van een diepe kloof tussen de strenge Friese dopers en de ruimer denkende vredelievende Waterlandse dopers, die zich als eersten ‘doopsgezinden’ noemen.

Hans de Ries ziet kans zijn Doopsgezinde Gemeente van Alkmaar sterk te maken. Hij is een zeer begaafd mens en zijn tijd ver vooruit. Een bezielend prediker, die preekt met zoveel warmte en overtuiging, dat ook velen buiten de doopsgezinden zich verdringen om naar hem te luisteren. Hans de Ries is in 1638 begraven in de Grote Kerk van Alkmaar. 

Als eerbetoon aan hem wordt in 1965 het kerkinterieur van de doopsgezinde gemeente Alkmaar verfraaid met een gebrandschilderd glas in lood raam. 

STADSWANDELING langs historische DOPERSE SPOREN.
In 2009 werd ter gelegenheid van het 200 jarige bestaan van de Vereniging van Friese en Waterlandse dopers de stadswandeling <‘Doperse Sporen’> samengesteld door Carla Rogge.
Klik op de link en aan de hand van een korte beschrijving leert u meer over het dopers verleden van diverse locaties en gebouwen in Alkmaar. Trek er op uit en maak deze stadswandeling ook een keer.