Liturgieën & Collectedoelen

Liturgie van de meest recente diensten.

VoorgangerCollectedoel
  
 <Ttl-rooster-8 nov.>
<26 november>Louise Pondman
Gedachtenisviering
Leger des Heils
NL06RABO 0132 5777 04
<19 november>Hilda WouwenaarGemeenteondersteuning
NL19ABNA 0234 4938 86
<12 november>Joke BakkerProject Gemeente Ondersteuning (ADS)
NL19 ABNA 0243 4938 86
<5 november>Louise PondmanVoedselbank Alkmaar
NL06 RABO 0116609079