Overige adressen

Wijk Contact Commissie
Contactpersoon: Fred Schuurmans
072 5610222  schuurmansfred@gmail.com

Ziekenbezoek
Contactpersonen: Louise Pondman 
072- 888 79 48;
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Liturgie Commissie
Contactpersoon: Anneke Struijf
anneke.struijf@gmail.com

Bureaumedewerkers
Contactpersoon: Kerkeraad
info@doopsgezind-alkmaar.nl

Ledenadministratie
Esther in t Veld; eintveld@hotmail.com

Financiële Administratie
Jo de Vries; edith.jo@kpnmail.nl

Kostersdienst/Koffiedienst
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar
072-5126036;  wouwenaar1@live.nl


Presentatie Beeld en
 Geluid
Contactpersoon: Jan Bart
072 – 561 1862 jan.ria.bart@hetnet.nl

Redactie Op Weg
Joke Bakker
072-5335883;  jokebakker-5@ziggo.nl

Inkoop
Marjolijn Bras
072-7851081; p.bras7@upcmail.nl

Schoonmaak
Contactpersoon: Kerkeraad
info@doopsgezind-alkmaar.nl

Archiefcommissie
Contactpersoon: Geesje Hack
info@doopsgezind-alkmaar.nl