De gespreksgroepen en -kringen

Verdeeld over de gemeente zijn er een aantal groepen en kringen voor gesprek over geloof, ons eigen leven en de wereld om ons heen. Meestal bij een van de deelnemers thuis. We werken met materiaal rondom verschillende thema’s. En maken veelal gebruik van materiaal dat in landelijk verband is voorbereid. Er is volop ruimte om onze eigen stem te laten horen.

Ontmoetingskring (Gesprekskring)
Wat geloof ik? En hoe kijk ik vanuit dat geloof naar de wereld on ons heen?
Dit zijn de vragen waarmee wij ons in deze ‘samengevoegde kringen’ mee bezig houden.

Datum: op de derde dinsdag van de maand van 10:00 – 12:00 uur
Plaats: Mennozaal kerkgebouw Koningsweg
Leiding:Louise Pondman
Informatie en opgave: Irene v.d. Pavert;  072 – 533 32 87
of: irene1851@hotmail.com

Gesprekskring Bergen/Schoorl/Heerhugowaard
We gaan in gesprek over een (actueel) onderwerp dat bij toerbeurt door één van de deelnemers wordt ingeleid.
Datum: 2e dinsdag van de maand, van 14:00 -16:00 uur
Plaats: bij een van de deelnemers thuis
Leiding: Louise Pondman
Informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072-581 23 61 of: hartleers@planet.nl

Gesprekskring ‘Mennonights’
Aan de hand van de gespreksmappen die de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk uitgeeft gaan we in gesprek. De map sluit aan bij de jaarthema’s van de ADS en legt verbinding met de Bijbel.
Datum: 2e donderdag van de maand, van 19:30 – 21:30 uur
Plaats: Kerkenkamer kerkgebouw Koningsweg,
Leiding: Louise Pondman
Informatie en opgave: Louise Pondman, 072 – 888 79 48 
of: louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Waardse leeskring

Ieder maand wordt een boek besproken uit ‘de Pro-Biblio-koffer voor leeskringen’ van de Openbare Bibliotheek.


Datum: 2e woensdag van de maand van 9:30 – 11:30 uurPlaats: t.h.v. een van de deelnemers in Heerhugowaard
Leiding: bij toerbeurt een van de deelnemers
Informatie: Hilda Wouwenaar, 072 512 60 36, wouwenaar1@live.nl