Nieuwe voorzitter IKOS

Ietsje de Boer is de nieuwe voorzitter van IKOS (Interkerlijke Overleg Schoolzaken). De Stichting Landelijk IKOS stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) op onder andere openbare scholen. Dit GVO laat kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een multiculturele en multireligieuze samenleving. IKOS ontwikkelt de methode ‘Op weg met verhalen’ die bedoelt is voor (PCGVO) docenten, scholen en kerken en alle wereldgodsdiensten verbindt.

De stichting IKOS wordt ondersteund door de Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten (VVP). Ook werken ze nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Met Ietsje de Boer heeft de IKOS een doopsgezinde voorzitter. De Boer is pastoraal werker bij de Doopsgezinde gemeente Buitenpost en jeugdwerker bij de GDS (Groningen Drenthe Sociëteit).

kopfoto: Scheidend voorzitter Greetje Geluk-Westerman (rechts) en Ietsje de Boer (links)

Nieuwe voorzitter IKOS

Meer informatie over IKOS