Kerkdienst

11 juni 2023
10:00
Kerkdienst
Doopsgezinde Kerk, Koningsweg 12, Alkmaar
Joke Bakker gaat voor
Bijzonderheden: Deze dienst is te volgen via LUISTER Collecte: Hospice Alkmaar NL33 INGB 0004 2976 90 t.n.v. de Stichting 'Oversteek'. o.v.v. Donatie Hospice.

Kerkdienst