Gezamelijke kerkdienst Alkmaarse Raad van Kerken

4 juni 2023
10:30
Kerkdienst
De Blije Mare, Alkmaar
Karen Wilson (EvangelischeBroederGem) en Louise Pondman (Doopsgez.Gem.) gaat voor
Bijzonderheden:
Klik [hier] om deze viering te volgen.
Collecte: Hospice Alkmaar NL33 INGB 0004 2976 90 t.n.v. de Stichting 'Oversteek'. o.v.v. Donatie Hospice.

Gezamelijke kerkdienst Alkmaarse Raad van Kerken